• Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • Phụ huynh Kiều Hưng

    Tại Học viện ITS, trẻ em được học theo nhóm và làm bài tập nhóm. Điều này giúp mình tăng thời gian luyện tập và học hỏi được nhiều điều từ các bạn. Nhờ phương pháp đào tạo thiết thực và hiệu quả, trẻ say mê và hứng thú với việc học code