• Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
  1. Khoa học máy tính
   Khoa học máy tính
   Khoa học máy tính
   0
   M801VPUZCR


   Giới thiệu khoá học

   Computer science(Khoa học Máy tính) là một môn học trong nhóm Science của chứng chỉ IB.

   839
   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận