• Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
  1. IB
   IB
   IB
   0
   O6PMZCW3US
   Phổ thông,


   Giới thiệu khoá học

   Computer science(Khoa học Máy tính) là một môn học trong nhóm Science của chứng chỉ IB ITS đã đạo tạo học sinh đạt thành tích rất cao trong môn computer science và apply thành công vào trường đại học quốc tế nổi tiếng. Khi hoàn thiện khóa học này các bạn có thể tự tin dành những điểm rất cao trong môn Computer Science và có thể tự làm được các ứng dụng trong Internal Assessment.

   810
   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận