• Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • Giảng viên chất lượng cao

    Giảng viên của ITS Academy là các kỹ sư đến từ các tập đoàn lớn về công nghệ trên cả nước: Viettel, Vin Group, CMC, FPT...

    Với hơn 5 năm kinh nghiệm sẽ đảm bảo truyền đạt kiến thức một cách tốt nhất đến với học viên.