• Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • Bằng tốt nghiệp

    Các lớp của ITS Academy cam kết không quá 8 học sinh / 1 giảng viên, và các Giảng viên có trách nhiệm trong việc học sinh phải lĩnh hội được kiến thức công nghệ