• Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Về chúng tôi
  Về chúng tôi
  Về chúng tôi

  Khi tham gia học tại ITS, các em có được môi trường thể thoải mái sáng tạo và phát triển những ý tưởng - sáng kiến riêng của bản thân.

  Đồng thời giúp các em tạo dựng được các sở thích mới và làm chủ được công nghệ, tránh xa các môi trường độc hại trên internet

  • Creative Study Pattern
  • Quick Crash Courses
  • Provided with Experimental Examples
  • Certification Awarded

  Danh sách khóa học phụ trách

  Khoá học cơ bản cho người mới
  Liên hệ
  Notice (8): Undefined index: product [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  Notice (8): Trying to get property 'value' of non-object [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  Notice (8): Trying to access array offset on value of type null [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  " title="
  Notice (8): Undefined index: product [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  Notice (8): Trying to get property 'value' of non-object [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  Notice (8): Trying to access array offset on value of type null [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  " class="btn read-more">Xem chi tiết
  Computer Technologies
  Liên hệ
  Notice (8): Undefined index: product [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  Notice (8): Trying to get property 'value' of non-object [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  Notice (8): Trying to access array offset on value of type null [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  " title="
  Notice (8): Undefined index: product [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  Notice (8): Trying to get property 'value' of non-object [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  Notice (8): Trying to access array offset on value of type null [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  " class="btn read-more">Xem chi tiết
  Web Development
  Liên hệ
  Notice (8): Undefined index: product [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  Notice (8): Trying to get property 'value' of non-object [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  Notice (8): Trying to access array offset on value of type null [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 216]
  " title="
  Notice (8): Undefined index: product [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  Notice (8): Trying to get property 'value' of non-object [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  Notice (8): Trying to access array offset on value of type null [/home/live0257/domains/its.edu.vn/public_html/tmp/cache/views/edd31dbc17fa8624841397dba28ff5b56ddfc157_0.file.view.tpl.php, line 217]
  " class="btn read-more">Xem chi tiết

  Cảm nhận phụ huynh

  Về chúng tôi
  Về chúng tôi

  Khi tham gia học tại ITS, các em có được môi trường thể thoải mái sáng tạo và phát triển những ý tưởng - sáng kiến riêng của bản thân.

  Đồng thời giúp các em tạo dựng được các sở thích mới và làm chủ được công nghệ, tránh xa các môi trường độc hại trên internet

  • Creative Study Pattern
  • Quick Crash Courses
  • Provided with Experimental Examples
  • Certification Awarded
  Giáo viên đủ điều kiện
  Giáo viên đủ điều kiện

  Các trung tâm Công nghệ thông tin mọc lên rất nhiều và kèm với đó là những lời hứa hẹn hấp dẫn nhưng cùng với đó là chi phí học rất cao

  Các khóa học trực tuyến
  Các khóa học trực tuyến

  Mô hình tổ chức thông thường của một trung tâm như vậy thường là 15-20 học sinh / giảng viên

  Nhận thấy như vậy sẽ có nhiều bạn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận tri thức công nghệ

  Bằng tốt nghiệp
  Bằng tốt nghiệp

  Các lớp của ITS Academy cam kết không quá 5 học sinh / 1 giảng viên, và các Giảng viên có trách nhiệm trong việc học sinh phải lĩnh hội được kiến thức công nghệ