• Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
  1. Lập trình Game - Coding Block
   Lập trình Game - Coding Block
   Lập trình Game - Coding Block
   2
   I97UE0RCA4
   Tiểu học,


   Giới thiệu khoá học

   Ở lứa tuổi tiểu học, hình thành tư duy logic, giải quyết vấn đề là vô cùng quan trọng. Thông qua các khối lệnh (block code) được lập trình sẵn các con sẽ sử dụng ghép các khối lệnh với nhau để giải quyết yêu cầu của đề bài đưa ra. Kết quả lập trình sẽ được thấy ngay khi chạy chương trình, vì thế tạo hứng thú cho việc học của bé, và những kiến thức cơ bản về lập trình cũng tự hình thành trong thời gian học môn học này.

   407
   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận