Doanh nghiệp “phình” to, lấn cấn chuyện quản trị

Doanh nghiệp “phình” to, lấn cấn chuyện quản trị

Sau một thời gian phát triển, mở rộng quy mô, bài toán khó đặt ra với doanh nghiệp là vấn đề quản trị, bởi thực tế nhãn tiền là đã có những doanh nghiệp vì quản trị kém nên phải đối mặt nguy cơ phá sản.