Xem xét điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường

.

(HQ Online)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ Báo cáo quốc hội xem xét, cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong năm 2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường để điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường.

Hương Dịu
x
Bạn đã sử dụng chức năng này. Bạn phải đợi 24h nữa để có thể sử dụng lại!!!
>> Sửa Luật thuế Bảo vệ môi trường: Đề xuất mở rộng đối tượng, điều chỉnh khung thuế
>> Hàng NK sản xuất XK không được hoàn thuế bảo vệ môi trường
>> Thuế bảo vệ môi trường: Nguồn động viên hợp lý để giải quyết vấn đề môi trường
Nguồn: www.baohaiquan.vn