Mẫu váy cưới hoàn hảo cho 12 cô dâu hoàng đạo

.

Bạch Dương

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao

Kim Ngưu

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-1

Song Tử

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-2

Cự Giải

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-3

Sư Tử

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-4

Xử Nữ

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-5

Thiên Bình

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-6

Bò Cạp

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-7

Nhân Mã

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-8

Ma Kết

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-9

Bảo Bình

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-10

Song Ngư

mau-vay-cuoi-hoan-hao-cho-12-co-dau-hoang-dao-11

Alexandra V (theo galialahav)

Trang gốc: Nguồn: www.tin247.com