LILAMA chào bán 22% vốn điều lệ CIMAS

.
LILAMA chào bán 22% vốn điều lệ CIMAS

Năm 2017, doanh thu của CIMAS đạt 92,5 tỷ đồng, giảm 18,2% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế âm 2,6 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lãi 3,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS có vốn điều lệ 67,9 tỷ đồng. Ngoài LILAMA, các cổ đông còn lại của CIMAS gồm: Công ty TNHH CTCI Hải Ngoại nắm giữ 50%, Công ty TNHH Kỹ thuật Sincerity nắm giữ 17%.

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn