Mặc đồ thế nào để đôi chân cao "chót vót"?

.
Nguồn: tieudungplus.vn