Hậu trường chụp ảnh đồ tắm của thí sinh Mister International Korea 2018, mỏi mắt ngắm 6 múi

.
Nguồn: www.yan.vn