Tạm quên Rich Kids ở Sneaker Fest, đây mới đích thị là "Hội con nhà giàu" Việt Nam chính hiệu

.
Nguồn: www.yan.vn